Naar boven

15.04.2021

Een gemeenschappelijk doel

Bij het op de markt brengen van een product houdt de Business Unit Brand de touwtjes strak in handen. Dat geldt ook voor de komst van Uniekaas. Hoe verloopt de samenwerking tussen Nederland en Duitsland?

Waarom maakt Uniekaas nu deel uit van de BU Brand?

Ron Krekels: Deze stap was belangrijk, omdat er door de merkenkennis binnen de BU Brand en de nauwe samenwerking bijzonder zinvolle synergiën ontstonden.

 

Matthias Rensch: In het kader van onze Strategie 2030 werd besloten om Europa als onze thuismarkt te definiëren en niet langer als internationale handel te beschouwen. Uniekaas speelt daarin voor ons een bijzondere rol, omdat dit het oudste kaasmerk in Nederland is. Het heeft dan ook een unieke merkgeschiedenis! En misschien goed om te weten: Uniekaas is nu in tweeën gedeeld: Marketing en Verkoop zijn aan de Business Unit Brand toegewezen en het productiegedeelte met rijping, fabriek en magazijn maakt deel uit van de Business Unit Private Label omdat alle kennis daar al voorhanden is.

“Uniekaas heeft een unieke merkgeschiedenis.”

Matthias Rensch, COO Business Unit Brand

Hoe worden twee bedrijven tot één bedrijf samengevoegd?

Rensch: In de BU trachten we steeds de volgende drie zaken met elkaar te combineren: zin, waarden en persoonlijke troeven. De zin vloeit voort uit onze herkomst, ons coöperatieve DNA en zo ook onze sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van onze leden en haar gezinnen. Onze waarden hebben wij met vrijwel alle medewerkers van de BU uitgewerkt en daaruit een overzicht van gezamenlijke activiteiten opgesteld. We hebben op medewerker-niveau de persoonlijke sterkten in kaart gebracht om deze te kunnen ontplooien en niet weer aan de zogenaamd zwakke punten te sleutelen, wat in het verleden gebruikelijk was. Dit alles werd ondertussen ook met de collega’s van Uniekaas besproken, getest en uitgewerkt. De eerdergenoemde combinatie van drie blijft voor ons een vast en zinvol gegeven.

Hoe ziet de samenwerking eruit tijdens de pandemie?

Rensch: Door corona hebben we sinds de afgelopen herfst veel zaken telefonisch en via videogesprekken behandeld. Maar om de persoonlijke uitwisseling tussen nieuwe collega’s te bevorderen, kreeg ik het idee voor het digitale “Talk with Cord”. Een talkshow in de avond met een hoge amusementswaarde en bedrijfscontext die wordt gepresenteerd door collega Cord Heiseke, Sales Manager bij de BU Brand Retail. Via MS Teams nodigt Cord personen uit voor interviews, entertainment en een open dialoog.

 

Krekels: Het belangrijkste is dat we dezelfde mentaliteit hebben. Dat we een team zijn, want samen staan we sterker en kunnen we de markt beter aanpakken. We profiteren daarbij van elkaars ervaringen, en zo komen we opnieuw uit bij goede synergiën.

“Nu zijn er zinvolle synergieën!”

Ron Krekels, Uniekaas Managing Director

Uniekaas beschikt over het sterkst groeiende kaasmerkin Nederland. Wat betekent dat voor de BU Brand?

Rensch: Voor ons betekent dat een optimale startpositie, want Uniekaas is een bijzonder merk. En wij willen het nog verder uitbouwen, want het biedt een enorm potentieel. Het is voor ons de uitdaging om via de juiste marketing en verkooptactieken duurzaam voet aan de grond binnen de markt te krijgen. Ook Category Management zal hierin een belangrijke rol spelen.

 

Krekels: De grote uitdaging voor Verkoop en Marketing ligt in het behoud van deze groeicurve. Ongeveer 90 procent van de Nederlanders eet natuurlijk gerijpte kaas. Dat is wat Uniekaas levert, geen in folie verpakt product. Daarbij is het van belang dat we met de snelgroeiende supermarktketen “Jumbo” een waardevolle partner aan onze zijde hebben, die ook op de Belgische markt aanwezig is. De Benelux is een belangrijke markt voor Uniekaas.

Hebt u een bepaald streefdoel voor Uniekaas?

Rensch: Wij willen in Europa de grootste speler zijn wanneer het gaat om natuurlijk en niet-natuurlijk gerijpte kaas, zowel voor de consument als voor de detailhandel en de Food Service.

 

Krekels: De BU Brand heeft een duidelijk beeld van hoe de marketingcampagnes voor de productwereld er uit moeten zien. Als onderdeel van de BU Brand willen wij DMK Group hierin ondersteunen.

BU Brand

Als eenheid heeft de BU Brand een duidelijk beeld van de Europese zuivelmerken. Daarbij gaat het om het vermarkten van hoogwaardige DMK-producten in het Food Servicesegment zoals Gastro en Catering. Maar ook in de detailhandel met merken zoals MILRAM in Duitsland, of sinds begin 2021 met merken zoals Uniekaas in Nederland.

Uniekaas

Het oudste kaasmerk in Nederland met een ruim aanbod aan kwalitatief hoogwaardige kaassoorten – van jong tot extra oud, van snacks tot delicatessen. De verse melk voor de kaas komt van Nederlandse boeren die lid zijn van de tweede grootste zuivelcoöperatie in Nederland, DOC Kaas, onderdeel van DMK. Alle kaassoorten worden volgens origineel recept geproduceerd en zijn naast Nederland ook in verschillende exportlanden verkrijgbaar.

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid