Naar boven

15.04.2020

Dit kan onze MELK!

Volg op de volgende pagina’s onze melk op zijn reis naar de toekomst: CEO Ingo Müller legt de strategie uit waarmee we samen de uitdagingen aan gaan.

Corona – We nemen onze verantwoordelijkheid

“Als bedrijf in de voedingsindustrie reageerden we vroeg op de verspreiding van het coronavirus en namen we de nodige voorzorgsmaatregelen: We hebben een crisisteam opgericht dat de huidige situatie continu bewaakt en evalueert en de nodige maatregelen entameert. Zo zorgen we ervoor dat we correct handelen als DMK in deze situatie die onophoudelijk verandert.

Natuurlijk hebben we ook een plicht tegenover mensen. Als grootste Duitse zuivelcoöperatie voeden we de mensen in en buiten ons land met hoogwaardige zuivelproducten. In nauwe samenwerking met onze partners in de levensmiddelendetailhandel en politiek zorgen wij voor een uitgebreid aanbod van melkproducten in Duitsland.

Mijn speciale dank gaat uit naar onze medewerkers die ondanks de moeilijke omstandigheden elke dag hun best doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf gewoon kan doordraaien. Ik voel ook respect voor onze en alle andere boeren in ons land die in deze situatie voor de voedselvoorziening zorgen. Het laat zien hoe belangrijk het is om de binnenlandse landbouw te bevorderen en te beschermen.

De door Corona veroorzaakte bijzondere situatie vereist een bijzonder hoge mate van solidariteit onder de bevolking. Als coöperatie zit dit noodzakelijke ‘wij gevoel’ in ons bloed. Ik ben er trots op dat we als DMK ons steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat mensen deze tijd goed doorkomen.”

Ingo Müller over:

…het jaar 2019 en de toekomst

2019 heeft enorm veel van ons allemaal, de boeren, de medewerkers van de DMK Group en de hele branche gevergd. Onze uitbetalingsprijs was niet waar we deze in 2019 wilden hebben. Het afgelopen jaar hebben we bij DMK echter een vangst kunnen maken achter tal van onderwerpen die een impact op ons hadden. We hebben de basis van de DMK voltooid.
De fase van hoge investeringen is voorlopig voorbij. We hebben ons huiswerk gemaakt voor 2020. We blijven zuinig en de investeringen van de afgelopen jaren beginnen vruchten af te werpen. We moeten echter voorzichtig blijven, vooral gezien de algemene omstandigheden: tegen de achtergrond van de coronapandemie is het thans moeilijk om voorspellingen te doen.

... de positionering van de DMK

‘We blijven een onderneming van de boeren.’ En we komen op voor onze boeren - zelfs als we onderhandelen over prijzen met de detailhandel. Dat doen we tegenwoordig beter dan vroeger, omdat we weten dat we niet langer een simpele grondstofverwerker zijn, maar leverancier van moderne voeding. Daarom accepteren we geen prijzen die er niet voor zorgen dat we onze boeren een toereikende melkvergoeding kunnen betalen.

…de uitdagingen van de markt

De landbouw staat sterk onder druk. En niet van één kant, maar van meerdere kanten. Consumenten en de detailhandel in levensmiddelen stellen steeds hogere eisen: GGO-vrij, biologisch, vetarm, eiwitrijk, ecologisch verpakt en toch veilig en gemakkelijk. Daarnaast hebben vooral jonge consumenten extra wensen: veganistische producten, milieubescherming en hulpbronnenbesparende productie. We willen en kunnen de wensen van consumenten niet negeren. Integendeel: voor ons zijn er ook enorme kansen!
En daarom doen we het graag allemaal, als bedrijf en als boeren. Maar voor onze inspanningen willen we ook naar behoren beloond worden. Daar dragen wij bij DMK aan bij: als leverancier van voedsel voor de consument en als leverancier van de voedingsdetailhandel, maar vooral als coöperatie van boeren die er als voedselleverancier van willen leven.

…wettelijke vereisten

Ook in tijden van grote onzekerheid, is er een ding zeker: de regelgevende jungles van Brussel en Berlijn blijft groeien. De mestverordening waarvoor veel boeren de straat zijn opgegaan, was uiteindelijk slechts de druppel die de emmer liet overlopen. Tenminste krijgt het onderwerp nu de aandacht die het verdient.
Met onze sectorstrategie bundelen we onze krachten binnen de melkveehouderij. We streven consequent onze doelen na: we bepalen zelf onze normen als industrie en laten ons niet door de politiek dwingen, we bepalen hoe we onze leveringsrelaties structureren en laten we dit niet dicteren vanuit de politiek en we willen met een krachtige stem actief de dialoog aangaan met consumenten, politiek en de media en het debat op een solide voet zetten met transparante informatie

Interview met CEO Ingo Müller: een taskforce houdt zich bezig met de uitdagingen waar het coronavirus ons voor stelt. Het is nog niet duidelijk welke effecten het virus zal hebben. Maar de DMK bereidt zich zo goed mogelijk voor

…Verbeteringen voor boeren in het nieuwe jaar

We ontwikkelen voortdurend het succesvolle Milkmaster-programma. Begin dit jaar hebben we het weer duidelijker gemaakt. In de afrekeningen voor de melk zorgen we voor meer transparantie en hebben we de toeslagen voor ggo-vrije melkproductie, melkmeesters, logistiek en koelkosten geactualiseerd. We hebben ook onze digitale interface my Milk gelanceerd. In slechts enkele stappen kunnen formulieren, nieuws en individuele informatie over de betreffende boer worden opgeroepen. We werken ook aan een vast prijsmodel dat bepaalde hoeveelheden melkhoeveelheden via DMK op de beurs veilig stelt. Dit stelt ons in staat om op verzoek aanzienlijk meer zekerheid voor plannen te creëren.

...de belangrijkste mijlpalen bij DMK

Ons doel blijft duidelijk: we willen wegbewegen van aanbieder van standaardproducten naar producten met een hogere marge. Daarom brengen we constant nieuwe producten op de markt. Voorbeelden zijn twee nieuwe varianten: “Kalder Kaffee ongelooflijk sterk” en “met haver”. We zullen onze proteïnerijke producten van het merk MILRAM onder een gemeenschappelijke parapluconcept plaatsen en dus focussen op het onderwerp gezondheid. Andere ijsvarianten gaan we uitbrengen onder de merken MILRAM en Baileys. We blijven ook actief in het buitenland: we breiden onze locatie in Rusland uit en hebben onze deelname aan de bloeiende wei-zuivelactiviteiten bij DV Nutrition verhoogd tot 100 procent. Het is verheugend dat we de fabriek in Strückhausen hebben laten certificeren voor China. 

… de bouwplaatsen 2019

In 2019 en voorgaande jaren hebben de fabriek in Strückhausen en de poedertoren in Beesten ons veel geld gekost. Maar in het lopende jaar gaan we met beide locaties geld verdien en we hebben nog een capaciteitsbuffer hebben, zodat we niet opnieuw hoeven te investeren wanneer Strückhausen volledig wordt benut. Daarnaast hebben we nu de ijsafdeling geconsolideerd. Maar in 2019 moesten we vooral het verlies van een enorme hoeveelheid melk verwerken. Maar in 2019 moesten we vooral het verlies van een enorme hoeveelheid melk verwerken. Dankzij daadkrachtig optreden is dat gelukt en ik kan met een gerust geweten zeggen dat we DMK toekomstbestendig hebben gemaakt.

… de randvoorwaarden 2019 en 2020

Standaardproducten maken nog steeds de hoofdmoot uit van wat we verdienen. Ze zijn aan sterkere prijsschommelingen blootgesteld dan merkproducten. Het prijsherstel waarop we door de droogte hadden gerekend, bleef uit. We verwachten dit jaar een stabiele melkproductie in Duitsland. Dit komt door lagere aantallen melkvee en strengere eisen vanwege de mestregelgeving. Daar komen de krappe voedselvoorraden nog eens bovenop.
Vooral bij kaas is een productieverhoging waarschijnlijk. De productie van boter en magere melkpoeder zal naar verwachting afnemen. In de hele EU zal de melkproductie naar verwachting met één procent toenemen. De wereldwijde melkproductie zal blijven groeien, zij het zwakker dan in voorgaande jaren. Ander kwesties blijven onzekere factoren zoals de onderhandelingen tussen de EU en Groot-Brittannië na Brexit of het toenemende protectionisme op mondiaal niveau.

...de effecten van het coronavirus

Dit onderwerp ontwikkelt zich buitengewoon dynamisch en het is moeilijk om betrouwbare voorspellingen te doen. Bij de DMK hebben we een Corona Virus Task Force opgericht, die dagelijks overlegt en in contact staat met autoriteiten en brancheverenigingen. We willen zo goed mogelijk op alle eventualiteiten voorbereid zijn. De taskforce staat ook in nauw contact met leveranciers en dienstverleners om de ervoor te zorgen dat de leveringsketen gewaarborgd blijft.

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid