Naar boven

04.04.2022

De reis naar jezelf

Het nieuwe ontwikkelingsprogramma ‘PASSION’ is van start gegaan. DMKmedewerkers hielden zich tijdens een training bezig met hun persoonlijkheid.

Een bijzondere sfeer omringt het terrein en de gebouwen van het middeleeuwse klooster in Herzlake, aan de noordelijke rand van het district Osnabrück. Midden in het bos, heel rustig en afgezonderd van de buitenwereld, is de spirituele geest nog voelbaar in Stift Börstel, een voormalig cistercienzerinnenklooster. Waar vroeger nonnen woonden en baden, kwamen dit voorjaar 14 DMK-medewerkers bijeen, die allen één gemeenschappelijk doel hadden: zich professioneel verder ontwikkelen. Ze namen deel aan het nieuwe Passion-programma, dat iedere medewerker de kans wil bieden zijn of haar eigen vaardigheden te ontwikkelen en hogerop te komen in de onderneming.

Het programma bestaat uit verschillende modules en drie gezamenlijke trainingen. De eerste bijeenkomst van de groep in Stift Börstel duurde twee dagen en had als thema ‘Elkaar beter leren kennen’. Daarbij interviewden de deelnemers elkaar. Door middel van speciale vragen moesten de medewerkers, afkomstig van verschillende afdelingen, hun eigen waarden en professionele doelen duidelijker identificeren. Voor IT-expert Dennis Schierenbeck, die van zichzelf zegt dat hij als technisch georiënteerd persoon vaak geen vraagtekens plaatst bij situaties en gevoelens, was dit een tijd van vele aha-momenten. “De inzichten en methoden helpen me om mijn collega’s beter te begrijpen”, zegt hij. Zelfrefiectie is een fundamentele factor om ook als leider een teamspeler te kunnen zijn, daarvan is Sabina Wieczorek overtuigd. Als HR Development Manager hielp ze bij de ontwikkeling van ‘Passion’. “Als we weten wat we nodig hebben, zijn we in staat een arbeidsleven te creëren dat bij ons past en waar we ons prettig bij voelen.” Dit omvat ook een beter begrip van de eigen persoonlijkheid en gedragspatronen. Op die manier kan stress worden verminderd en neemt het vermogen goed met conflicten om te gaan toe.

Passie omzetten in carrières...

... voor het Passion-programma kunnen DMK-medewerkers zich aanmelden om hun potentieel te ontplooien. De deelnemers maken kennis met verschillende onderdelen van de onderneming en nemen deel aan projecten. De duur van het programma wordt individueel bepaald – tot maximaal 24 maanden. Er wordt een mentor aangesteld om in een uitwisseling de professionele en persoonlijke ontwikkelingen vast te leggen. De leermogelijkheden van Passion omvatten zogenaamde basismodules, waarvoor de deelnemers samenkomen. Het doel is een beter inzicht te krijgen in de eigen waarden en een succesvolle leiderschapscultuur te bevorderen.

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid