Naar boven

08.08.2022

Ze kunnen het

New Work stimuleert medewerkers in hun persoonlijke mogelijkheden. Zo geven ze mede vorm aan de gehele bedrijfscultuur.

Als u de term New Work hoort, welke beelden komen er dan bij u op? Misschien heeft het iets te maken met tafelvoetbal, coole drankjes en informele gesprekken? “Helaas worden we nog steeds met dit soort clichés geconfronteerd,” verzucht Ines Krummacker, Chief Human Resources Officer. “Maar dat is niet waar New Work over gaat.” Sinds enkele jaren benadrukt DMK de samenwerking met het kostbaarste goed van de onderneming – de eigen medewerkers – nog meer dan voorheen: waarderen en stimuleren zijn kernwaarden. New Work staat voor de ontwikkeling van ieders eigen potentie en de manier van samenwerken. “Werknemers kunnen hun ideeën inbrengen, processen ter discussie stellen en feedback geven,” aldus Krummacker. De verantwoordelijkheid wordt over gespreid, managers motiveren in plaats van alleen maar beslissen. Nieuwe, gemeenschappelijke software vergemakkelijkt de samenwerking, ongeacht fysieke afstanden.

Ook de landbouw blijft aan de bal

Digitalisering is noodzakelijk in het transformatieproces naar nieuwe manieren van werken en samenwerkingsconcepten. Dit zie je ook steeds meer in de zuivelindustrie: melkveehouders gebruiken apps op hun smartphones om bijvoorbeeld het bronst- of eetgedrag van hun dieren te volgen. Facturen worden online betaald, er worden zelfrijdende machines gebruikt. De bereidheid om digitaal te experimenteren neemt voortdurend toe, om zo processen efficiënter en eenvoudiger te laten verlopen en een beter welzijn tebewerkstelligen. Ook dat is een deel van New Work.

“Medewerkers kunnen hun ideeën inbrengen, processen ter discussie stellen en feedback geven.”

Ines Krummacker, Chief Human Resources Officer.

Bevorderen van groepsintelligentie

De bedrijfscultuur bij DMK krijgt door allerlei projecten nieuwe impulsen. Daartoe behoort onder andere BUZZER, de DMK-medewerkersenquête waarbij collega’s uit de fabriek en van kantoor nationaal en internationaal worden bevraagd. Uit de resultaten komt een duidelijk beeld naar voren rond motivatie en waardering. De resultaten worden daarna in de teams besproken en er worden conclusies uit afgeleid. Om te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen, heeft DMK met het project GROW de normen van het opleidingsconcept herzien en in een nieuwe vorm gegoten. Want ook opleidingen moeten opnieuw bekeken worden: de volgende generatie in ogenschouw nemend! Voor wie in de toekomst meer verantwoordelijkheid ambieert in een specialistische of managementfunctie, is er het PASSION-programma. Deze initiatieven versterken het wij-gevoel: meer kennis binnen de groep, meer actieve betrokkenheid, meer dialoog. “Deze projecten dragen bij aan motivatie en waardering,” aldus Krummacker. En het draagt bij aan DMK’s doelen.

In vorm voor de arbeidsmarkt

Met de verhuizing naar het nieuwe bedrijfspand in Bremen ervaren de medewerkers hoe zelf ontplooiing en productief werken hand in hand kunnen gaan: dankzij verschillende zones en ruimten in het gebouw zijn kennisuitwisseling en ontmoeting mogelijk, maar kun je je ook terugtrekken om geconcentreerd te werken. De medewerkers vinden de mogelijkheid om flexibel en op verschillende locaties te werken positief. “New Work helpt ons om het contact niet uit het oog te verliezen in een turbulente en steeds veranderende wereld,” zegt Ines Krummacker. We willen DMK aantrekkelijker maken voor jonge medewerkers die waarde hechten aan zelfontplooiing maar we willen ook de coöperatieve gedachte overeind houden waarbij iedereen actief betrokken is en we gezamenlijk de groeicapaciteit benutten. New Work bij DMK staat voor persoonlijke ontwikkeling, meer eigen verantwoordelijkheid en het gevoel dat je een verschil kunt maken in het bedrijf.

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid