Naar boven

29.11.2022

De smaak te pakken krijgen

TIGER breidt zijn territorium uit: na de invoering in de fabrieken gaat de jacht op toegevoegde waarde nu ook door in de administratie.

Hongerig, nieuwsgierig, moedig, zo zou je waarschijnlijk een tijger in de jungle beschrijven, maar die omschrijving is ook van toepassing op de nieuwe instelling op het gebied van verbetering bij DMK. Twee jaar geleden ging het programma in de fabrieken van start met als doel de werkprocessen te optimaliseren, de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers te versterken en hun bereidheid tot participatie te vergroten. “Ik ben zeer tevreden omdat we een feedbacken foutencultuur hebben opgebouwd waarin ook de collega’s aan de machines zich gehoord voelen,” vertelt Matthias Schrader, programmamanager van TIGER. Het programma bevordert groepsintelligentie omdat iedereen een persoonlijke bijdrage levert. Zo konden de dagelijkse processen via vele kleine stappen worden geoptimaliseerd – met als gevolg dat DMK in totaal ongeveer 30 miljoen euro kon besparen.

De wegen van een TIGER: In de lift van de vestiging in Bremen staan medewerkers op een opgeplakte hangbrug. De buckets wijzen de weg.

Met de opgedane kennis rolt projectleider Raoul Augsburg sinds de zomer het TIGER Office-programma ook uit in de kantoren. “We willen waar mogelijk verbeteringen aanbrengen omdat de overuren zich opstapelen door de werkprocessen,” aldus Augsburg. “We verminderen stress en mentale overbelasting.” Dit ontlast de medewerkers en geeft ze meer ruimte om de workflow verder te verbeteren. De uitbreiding van de digitalisering is in dit verband ook een belangrijk instrument, waarbij de processen opnieuw moeten worden doordacht. “Om tijdverspillers te identificeren, moeten we overleggen en oplossingen vinden.” Communicatie is de sleutel, want vaak zijn het de kleine dingen die een groot effect hebben. Twee DMK-medewerkers van productie en inkoop doen verslag van de plekken waar dit al bereikt is.

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid