Naar boven

19.03.2021

Als melk drinkwater wordt

In de zomer van 2020 kreeg een aantal Duitse gemeenten te kampen met watertekorten. Het was echter al eerder duidelijk hoe belangrijk het is dat we water op een verantwoorde wijze gebruiken.

De afgelopen jaren zijn in de hele DMK Group tal van maatregelen genomen die het zoetwaterverbruik van de grootste zuivelcoöperatie in Duitsland met 5,5 procent heeft verminderd ten opzichte van 2015. Dit was mogelijk omdat de productie- en reinigingsprocessen voortdurend werden geoptimaliseerd en er onder meer mogelijkheden werden vastgesteld voor het hergebruik van waterdamp. Dit was ook het geval op de locatie Edewecht, zoals Lars Dammann, hoofd van Occupational Safety and Environment, uitlegt: "Voor ons is water bovendien essentieel om te zorgen dat onze vestiging ook in de toekomst haar werkzaamheden kan blijven verrichten. Daarom werken wij over de hele linie aan een voortdurende terugdringing van ons verbruik en een spaarzaam gebruik van hulpbronnen."

 

Om deze inspanningen te intensiveren, hebben OOWV (Oldenburgisch-Ost-friesisches Wasserverband) en DMK in het kader van een onderzoeksinitiatief van de EU een pilotstudie gelanceerd onder de naam “B-WaterSmart”. Samen zoeken zij naar mogelijkheden om het drinkwaterverbruik in bepaalde sectoren terug te dringen of nieuwe manieren te vinden om drinkwater te winnen. Op de DMK-locatie in Edewecht willen we het water dat bij bepaalde verwerkingsprocessen aan de melk wordt onttrokken, behandelen en hergebruiken voor de productie van water van drinkwaterkwaliteit. “We zien veel kansen in het gebruik van gezuiverd water om het verbruik van drinkwater terug te dringen en zo de grondwatervoorraden te ontzien”, aldus Oliver Horstmann, die bij de vestiging Edewecht verantwoordelijk is voor water- en milieubescherming. Daar moet samen met een installatiebouwer een proefinstallatie worden ontwikkeld en in gebruik worden genomen. Met het project moet een veilig procedé worden ontwikkeld waardoor wordt gewaarborgd dat het behandelde water voldoet aan de kwaliteitseisen van de drinkwaterverordening en zonder meer kan worden hergebruikt voor de productieprocessen, aldus Horstmann. Samen met de projectpartners wil hij bewijzen dat dit ambitieuze project technisch haalbaar is. Als dit slaagt, ziet hij de mogelijkheid om het procedé toe te passen op DMK-vestigingen met drooginstallaties. Al in de zomer werd met zijn pakket maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie, waaronder de reorganisatie en optimalisatie van alle verwarmingsprocessen, de DMK-fabriek in Edewecht uitgeroepen tot vlaggenschipproject van het Duitse Energieagentschap. Het “B-WaterSmart”-initiatief maakt deel uit van het “Horizon 2020”-programma van de EU, waarvoor EUR 15 miljoen is uitgetrokken. Een vijfde hiervan vloeit naar Duitsland. De komende vier jaar werken hier 36 projectpartners uit acht landen aan mee.

 

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid