Naar boven

20.04.2023

Ulrich Westrup, Boer

Ongeveer 5.200 melkproducenten werken samen met DMK. We zijn trots en dankbaar dat we zo vertrouwensvol met hen samenwerken - in sommige gevallen al tientallen jaren. We spraken met boer Ulrich Wentrup over duurzaamheid, de uitdagingen in de landbouw en jong talent.

Hallo, hoe heet u, hoe oud bent u, waar ligt uw bedrijf en hoe groot is het?

Ik ben Ulrich Westrup, 51 jaar oud en een van de 5 vennoten van Westrup-Koch Milch GbR uit Bissendorf bij Osnabrück. Met 5 partners, 3 stagiaires, 5 fulltime medewerkers en een paar parttimers bewerken we ruim 700 ha, voeren we 600 koeien en hun nakomelingen en exploiteren we een biogasinstallatie.

 

Hoe lang levert u al aan DMK?

Vroeger waren we leverancier van Milchhof Osnabrück, dat toen fuseerde met Humana Milchunion. Die op zijn beurt, zoals u weet, fuseerde met Nordmilch en DMK werd. Dus eigenlijk zijn we dat altijd geweest.

 

Wat zijn uw concrete uitdagingen op het bedrijf op dit moment? Waar werkt u aan?

Dat is wat zo spannend is aan het boerenbedrijf. Er zijn altijd nieuwe en verschillende dingen om je op te concentreren. We zijn net klaar met de invoering van de verplichting om kalveren pas te vervoeren als ze 28 dagen oud zijn. En nu werken we aan een aantal grote reparaties aan ons silosysteem. Tegelijkertijd richten we ons echter ook op de verdere ontwikkeling van het bedrijf, samen met de volgende generatie. Zeer uitdagend is de veranderlijkheid van politieke ideeën die vaak in verband worden gebracht met duurzaamheid. Er wordt een groot woord gesproken en toch wordt er vaak maar aan één pijler gedacht, namelijk ecologie. Het zou ons goed doen over meer deskundigheid te beschikken en bij het nemen van beslissingen tot het einde toe na te denken.

 

Om de CO2-voetafdruk kleiner te houden, ontwikkelt DMK met het Net Zero-project energiebesparende maatregelen. Hoe belangrijk is het voor u als boer dat deze initiatieven worden uitgevoerd? Welke maatregelen zijn volgens u de beste?

Aangezien het voor zowel industriële als particuliere klanten belangrijk is om te weten welke klimaatimpact onze handelingen hebben aan de kassa, denk ik dat het de juiste stap is om dit in de hele waardeketen te belichten. Het instellen van de klimaatcheck voor boeren binnen het bonusprogramma zie ik als een zeer belangrijke stap in het zichtbaar maken van het potentieel dat elk bedrijf heeft als het gaat om zijn CO2-voetafdruk. Want ik kan alleen managen wat ik kan meten.   

 

Waarom is het zo belangrijk om als bedrijf duurzaam te boeren?

Langdurig boeren zonder duurzaamheid is eenvoudigweg niet denkbaar. Hier volgen enkele manieren om over het onderwerp na te denken. Laten we de bouwsteen van de ecologie nemen. Bodembescherming is bijvoorbeeld een belang bij het behoud van het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid. Nutriëntenbesparende toepassing van substraten is niet alleen een duidelijke ecologische bijdrage, maar ook een economische. Dit geldt ook voor veel aspecten van klimaatbescherming, wat voor ons bijzonder belangrijk is, aangezien wij degenen zijn die het meest merken van de klimaatverandering, of het nu is dat we onze grenzen bereiken wat betreft waterbesparende grondbewerking of dat de inspanning die nodig is om hittestress bij koeien te reguleren steeds groter wordt. Dit brengt ons ook bij de landbouwspecifieke 4e pijler van duurzaamheid, dierenwelzijn. Koeien zijn zeer dankbare dieren als het gaat om dierenwelzijn. Voor ons is de gezondheid van de dieren, hun activiteit en hun gedrag evenzeer een maatstaf voor hun welzijn als hun prestaties. Werktijden, betaling, opleiding en de betrokkenheid van de volgende generatie zijn slechts enkele factoren van sociale duurzaamheid die voor ons bijzonder belangrijk zijn. 

 

Wat doet u zelf om duurzaam te werken? Hoe doet u dat en waar ziet u moeilijkheden?

In de vorige vragen heb ik al veel punten beantwoord, en men zou de lijst nog verder kunnen uitbreiden. De moeilijkheid ligt in de tegenstrijdige doelstellingen die prioritering noodzakelijk maken. Een voorbeeld: In het Milkmaster bonusprogramma is levensduur als positieve factor opgenomen. Op het eerste gezicht is dit een gerechtvaardigd en goed instrument vanuit het oogpunt van de sociale vraag. Bij nader inzien kan dit punt fatale negatieve bijwerkingen hebben. Het is namelijk niet logisch dat elke koe langer op het bedrijf blijft, ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Een ander belangrijk punt is de vraag of de niet-productieve tijd, bijvoorbeeld de opfokperiode, wordt verlengd. Dit zou in strijd zijn met de klimaatbescherming. Daarom zouden de levensdagenprestaties de veel betere waarde zijn, maar dit is qua communicatie niet zo gemakkelijk te vermarkten. 

 

Wat zou jongeren kunnen overtuigen om als landbouwer te gaan werken?

Enkele decennia geleden kwamen jongeren in de landbouw terecht omdat hun ouders een agrarische achtergrond hadden. Dat is veranderd. Inmiddels komt meer dan de helft van de stagiairs, en dus ook de toekomstige werknemers, niet meer rechtstreeks van de boerderij. Om jongeren de diversiteit van het vak te laten zien, maar ook hoe modern het werkveld van een boer is geworden door "precisielandbouw", zowel in de akkerbouw als in de stal, geven we graag stagiaires van scholen de kans om te proeven hoe het is om bij ons te werken.

 

Speelt duurzaamheid daarbij een rol?

Op het eerste gezicht speelt sociale duurzaamheid een belangrijke rol. De andere factoren worden pas echt duidelijk bij een vergelijking met andere bedrijven. Dit was het onderwerp van een gesprek met een oud-leerling die me vertelde hoe ze de verschillen in productie en dus ook in duurzaamheid pas echt leerde kennen in haar volgende leerjaar op een ander bedrijf.

 

Wie meldt zich aan om op uw bedrijf te werken?

Dat varieert sterk, van mond-tot-mondreclame tot voormalige stagiairs of leerlingen die bij ons werken. 

 

Hoe werft u personeel? Wat is uw wens en wat is er anders aan uw houding in vergelijking met tien of twintig jaar geleden?

Wij zijn niet meer altijd op zoek naar de allrounder die alles kan, alles doet en evenveel en even lang werkt als de baas. Wij zoeken eerder specialisten op bepaalde gebieden, die er ook een passie voor hebben en dit gebied samen met ons verder willen ontwikkelen.

 

Wat wenst u voor de landbouw in het algemeen en voor uw bedrijf in het bijzonder?

Dat de landbouw zijn status als voedselleverancier in Duitsland behoudt. Een te sterk gereguleerde landbouw zal leiden tot verplaatsing van de productie naar economisch gunstigere locaties in de wereld. Op veel gebieden van de "basisvoorziening", van FFP2-maskers tot IT-chips, zijn we ons de laatste jaren bewust geworden van onze afhankelijkheid van het buitenland. Wij mogen deze fout in de levensmiddelensector niet herhalen.

 

Meer artikelen

Meer nieuws van andere divisies van de DMK Group