Naar boven

19.04.2023

Hennig Pülsch, Boer

Zo vader, zo zoon. Boer Henning Pülsch is net als zijn vader boer en beheert samen met hem een melkveebedrijf. Hij sprak met ons over de uitdagingen van het boerenbedrijf.

Hallo, hoe heet je, hoe oud ben je, waar ligt je boerderij en hoe groot is die?

Mijn naam is Henning Pülsch, ik ben 28 jaar oud en samen met mijn vader run ik een melkveebedrijf met 110 koeien en 80 hectare land in het mooie Geestland. 

 

Hoe lang levert u al aan DMK?

Goede vraag, dat moet ik precies aan vader vragen. Wij leverden aan de voorgangers van Nordmilch, toen Nordmilch, tot de fusie van DMK. Je zou kunnen zeggen dat we dat altijd gedaan hebben. 

 

Wat zijn je concrete uitdagingen op het bedrijf op dit moment? Waar werkt u aan? Welke vernieuwingen heeft u de afgelopen jaren doorgevoerd?

We zijn momenteel bezig met het langzaam afronden van de generatiewisseling met alle voor- en nadelen van dien. We zetten ook de koers uit voor de toekomst, we krijgen diergezondheidsmonitoring en moderniseren stal voor stal om nog efficiënter te worden, maar ook om ons werk gemakkelijker te maken. Dierenwelzijn speelt daarbij ook een rol - we willen dat onze dieren het zo goed mogelijk hebben. Daar werken mijn vader en ik elke dag aan. 

 

DMK ontwikkelt kwaliteitsproducten, verbetert werkmethoden en werkt er elke dag aan om een wereldspeler te blijven die boerenmelk naar de klant brengt. Wat is volgens u de grootste competentie van het bedrijf?

DMK volgt een plan en dat wordt tot nu toe heel goed uitgevoerd. Dit toont mij dat de zuivelfabriek op de goede weg is en dat ik er vertrouwen in kan hebben. Dit geeft mij de zekerheid dat ik bij de juiste zuivelfabriek zit. 

 

Wat is het voordeel om melkleverancier van DMK te zijn?

Persoonlijk vind ik het prettig dat de melkfabriek geen maandelijkse prijsschommelingen kent zoals andere melkfabrieken. Dat maakt het makkelijker om te plannen. Daarnaast is de informatie een maand van tevoren over welke prijs je krijgt een voordeel.

 

Wat gaat goed, wat is momenteel moeilijk?

Sinds vorig jaar is het melken weer leuk. De melk ziet er beter uit dan ooit. Wat ik moeilijker vind is de toekomst op korte en lange termijn. Enerzijds daalt de melkprijs langzaam weer door het gebrek aan afzet. Je weet niet hoe ver hij zal dalen en of hij weer bedreigend zal worden. Anderzijds wordt het steeds moeilijker om voor de lange termijn te plannen omdat politici zich niet vastleggen op een koers, maar jaar na jaar alles weer terugdraaien. Dit is vooral een uitdaging omdat je eigenlijk in jaren plant. Maar tot nu toe hebben we elke uitdaging het hoofd geboden. 

 

Het politieke en economische klimaat is drastisch veranderd - oude allianties worden broos, nieuwe partnerschappen belangrijker. In hoeverre is DMK nuttig voor de boeren wanneer de externe omstandigheden stormachtiger worden?

Het is altijd goed om een sterke partner aan je zijde te hebben. Door een goed netwerk slaagt DMK erin de producten te blijven verkopen. Dat blijkt ook uit het feit dat als het stormt, de zuivelfabriek niet meteen meebuigt in de storm, maar trouw blijft aan haar koers. 

 

Welke rol spelen vaste prijsmodellen of instrumenten als Mymilk e.d. in de samenwerking met DMK?

Aan de ene kant is het voor ons een aanwijzing welke koers de melkprijs gaat varen. Anderzijds is het voor ons een nuttig instrument om de melkprijzen in bepaalde hoeveelheden af te dekken zodat we beter kunnen plannen voor de komende maanden. U ziet dat DMK probeert de levering voor de boer zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

 

Welke rol speelt de technologische vooruitgang op de bedrijven als het gaat om het aantrekken van werknemers? Is het een voordeel om te vertrouwen op modernisering om junior personeel aan te trekken? Hoe is het voor u om werknemers te vinden?

Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij geen arbeidskrachten van buitenaf nodig hebben. Want het wordt steeds moeilijker om capabele medewerkers te vinden. Daarom is het belangrijk om de werkplek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Modernisering is hier een belangrijk punt - hoe moderner en vooruitstrevender een bedrijf is, hoe gemakkelijker het werknemers kan vinden. Want tegenwoordig is de technologische vooruitgang van een bedrijf een van de belangrijkste criteria voor werknemers. Niemand wil nog acht uur lang kruiwagens duwen en met de hand uitmesten. 

 

Wat wenst u voor de toekomst?

Ik zou willen dat de politiek ons een stevig plan geeft over hoe de veehouderij er in de toekomst uit moet zien. En meer erkenning voor mijn beroep - dat zou mooi zijn.

 

Meer artikelen

Meer nieuws van andere divisies van de DMK Group