Naar boven

20.04.2023

Romy Päpke, Teamleider productontwikkeling

DMK wil op alle niveaus een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Ook in bèta/technische beroepen. We spraken met Teamleider Productontwikkeling Cheese Romy Päpke over onder andere de uitdagingen voor vrouwelijke managers en haar carrière bij DMK.

Hallo, wat is je naam en wat is je functie bij DMK?

Mijn naam is Romy Päpke. Ik werk momenteel als teamleider productontwikkeling kaas in de BU Industrie. In de loop van de afgelopen 20 jaar heb ik verschillende stations in het bedrijf mogen leren kennen. Ik ben in 2002 begonnen in de ZMV-Dargun als zuivellaborant, daarna heb ik mijn diploma levensmiddelentechnologie behaald en direct daarna heb ik als procesmanager in de ZMV-Dargun gewerkt. Sinds 2009 ben ik werkzaam in kaasonderzoek en -ontwikkeling in Edewecht. 

 

Wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?

Mijn werkterreinen en -plekken variëren sterk afhankelijk van de opdracht of bedrijfssituatie, want naast de klassieke productontwikkeling ondersteunen we ook bij proces- of productoptimalisatie, zoeken we samen met Inkoop naar grondstoffenalternatieven of bespreken we nieuwe product-/strategie-ideeën met Marketing. In ieder geval draait mijn werk om communicatie in de meest uiteenlopende interfaces en de organisatie en planning van onze ontwikkelingsmiddelen. 

 

Wat zijn hier de uitdagingen - vooral als vrouwelijke manager?

De uitdaging in mijn functie is dat je als vrouw ook serieus wordt genomen. Daar moet je voor werken. Maar in mijn ogen heeft elke jonge professional deze uitdaging in het begin. Hier is het eerder een voordeel dat je als vrouw vaker onderschat wordt. 

 

Hoe makkelijk of moeilijk was het voor u om deze positie te krijgen? Werd je professioneel ondersteund, heb je veel eigen initiatief geïnvesteerd?

Gelukkig kreeg ik de kans om mijn capaciteiten te bewijzen in verschillende projecten op verschillende locaties. In sommige situaties was het moeilijk voor een jonge vrouw om zich te laten horen in technische/technologische discussies met oudere, veelal mannelijke collega's. Maar doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en een zekere ambitie lonen hier zeker. Ik kon ook altijd rekenen op de hulp van mijn oversten en mijn teamgenoten. Waar en wat ik vandaag ben, is alleen te danken aan en samen met mijn collega's en medewerkers. Nu is het voor de een of de ander misschien niet per se wenselijk om "alleen maar" teamleider te worden, maar het gaat ons erom een verschil te maken. Dat is wat ons als team drijft, ongeacht of het een man of een vrouw is en ongeacht het functieniveau. Ik ben nooit beperkt geweest in mijn ontwikkeling. Mijn baas, Dirk Euwens, heeft me vanaf het begin op alle vlakken aangemoedigd en uitgedaagd en me altijd aangemoedigd om nieuwe dingen te proberen en over mijn grenzen heen te gaan. Hij is ook degene die het voor mij mogelijk maakte om na mijn terugkeer van ouderschapsverlof een werkmodel te vinden waarin ik gezin en mijn taken als moeder kan combineren met mijn taken en verantwoordelijkheden als teamleider zonder parttime te moeten gaan werken. Bij DMK is dat mogelijk en dat is geweldig. 

 

Welke "andere" vaardigheden brengen vrouwen mee naar leidinggevende posities dan mannen?

Vrouwen hebben soms een andere kijk op zaken, benaderen problemen anders en brengen vaak een wat grotere mate van empathie mee, wat helaas vaak ten onrechte als zwakte wordt geïnterpreteerd. Maar dat inlevingsvermogen is in mijn ogen een heel belangrijk punt, want in ons bedrijf gaat het niet alleen om de producten, maar ook om de mensen die ze maken. 

 

Waarom is het voor DMK zo belangrijk dat er op alle niveaus in het bedrijf een evenwicht tussen mannen en vrouwen is?

In mijn wereld zijn noch volledig mannelijke noch volledig vrouwelijke teams een optimale oplossing. In het algemeen ben ik voorstander van een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in alle functionele gebieden en verantwoordelijkheidsgebieden. In mijn ogen heeft iedereen daar absoluut de vaardigheden voor, ongeacht geslacht, geloof of andere overtuigingen. Gemengde teams zijn een kans om dingen zo te doen dat iedereen zich deel van het geheel voelt, deel van de DMK en de beslissingen die in de individuele leiderschapshiërarchieën worden genomen.

 

Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid in bèta/technische beroepen. Hoe kan DMK - en in het algemeen - erin slagen vrouwen aan te moedigen om in deze sectoren te gaan werken?

We moeten veel meer aan voorlichting doen op scholen en ook op universiteiten en hogescholen. Verslagen over de ervaringen van DMK-werknemers die deze weg zijn ingeslagen, kunnen hierbij helpen. De potentiële werknemers van morgen zitten op deze onderwijsinstellingen. Wij moeten hen inspireren voor deze beroepen. Iemand zei ooit tegen mij: "Alleen wie zelf ergens voor brandt, kan een vuurtje in anderen ontsteken. Daar gaat het om. Helaas is het vaak niet genoeg om alleen maar flyers uit te delen. 

 

Loop je wel eens tegen autoriteitsgrenzen aan bij klanten/werknemers/supervisors omdat je een vrouw bent? Waar merk je de verschillen nog?

In mijn begintijd als procesmanager en ook als ontwikkelaar werd ik wel eens uitgelachen als ik naar een fabriek of een vergadering werd gestuurd om een project of een probleem aan te pakken. Het beeld van iemand die een technisch/technologisch probleem kan oplossen was en is helaas nog steeds soms anders. Het enige wat helpt is "ogen dicht en erdoorheen" en overtuigen met resultaten. In dit geval is succes het beste bewijs van eigen kunnen en komt acceptatie in de meeste gevallen vanzelf.

 

Wat moet er veranderen? Wat gaat er goed? Hoe heeft u tien of twintig jaar geleden gelijkheid op het werk ervaren?

In mijn ogen hebben we de afgelopen 20 jaar veel vooruitgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid, maar we zijn nog ver verwijderd van het eigenlijke doel. Als we kijken naar de genderverdeling in de organigrammen, weten we wat ik bedoel. Vrouwen kunnen niet alleen marketing of kwaliteitszorg doen, en mannen niet alleen techniek of fabrieksmanagement. Wij willen gelijke kansen bij het invullen van managementfuncties. Alleen zo kunnen we een modern bedrijf worden dat aantrekkelijk is voor toekomstige werknemers. Al met al biedt DMK vrouwen tal van mogelijkheden om hun carrière uit te proberen. Grenzen bestaan alleen in de eigen geest. Dus waag de sprong!

 

Meer artikelen

Meer nieuws van andere divisies van de DMK Group