Naar boven

DEENNL

Landbouw

DMK 2020: Landbouw

Landbouwbedrijven produceren onder andere de waardevolle grondstof melk die de basis vormt voor onze producten. Onze melkproducenten, over 8.600 boeren uit heel Duitsland, zijn eigenaar van de DMK GROUP. Ons streven is om het welzijn van onze koeien te verhogen en tegelijkertijd de belasting voor het milieu te verlagen. Door de koeien op een diervriendelijke manier te houden en naar behoefte te voeren, een consequent gezondheidsmanagement en het veevoeder duurzaam te verbouwen zijn beide doelstellingen mogelijk.  Het Milkmaster-programma ondersteunt melkproducenten bij de belangrijke taak om ook in de toekomst succesvol ondernemerschap te blijven combineren met duurzaamheid.  Naar het Overzicht DMK 2020 >

Het comfort van onze koeien

Alleen tevreden koeien leveren hoogwaardige melk. Verschillende factoren bepalen hoe prettig een koe zich voelt. Daar horen onder andere bewegingsvrijheid bij, de mogelijkheid om naar buiten te gaan, de plek in de stal, een rustig gedeelte voor met name zieke en kalvende koeien, het klimaat in de stal en het gebruik van koeborstels.  De verschillende maatregelen die het Milkmaster-programma omvat, helpen de melkproducent het dierenwelzijn op orde te houden. Moderne stallen bieden op alle vlakken comfort voor de koeien. 

Gezondheid van de dieren

Gezonde dieren vormen de basis van een verantwoorde melkproductie. Een goede gezondheid bepaalt de kwaliteit en de veiligheid van de melk en daarmee van de zuivelproducten. Dierenartsen van de landbouwinspectie voeren wettelijk voorgeschreven steekproeven uit op alle melkproducerende bedrijven in Duitsland. Het dierenwelzijnmanagement vindt op de boerderijen plaats door middel van moderne meetmethoden en regelmatige ondersteuning van buitenaf. Ook onderwerpen als het verantwoord gebruik van antibiotica komen aan bod. Al deze aspecten zijn stevig verankerd in ons Milkmaster-programma. DMK werkt samen met partners uit de gehele waardeketen om het dierenwelzijn verder te verbeteren. 

Veevoederproductie

De laatste jaren is er veel aandacht ontstaan voor veevoeders. De nadruk ligt daarbij momenteel of de gewassen gentechvrij zijn. Overige stakeholders, met name milieuorganisaties, richten hun pijlen met name op de duurzame teelt van soja. Sinds begin 2016 is de DMK GROUP in bepaalde regio's en locaties overgegaan op gentechvrije veevoeders en biedt het bedrijf gentechvrije (GGO-vrije) producten aan op basis van de Duitse richtlijn van de VLOG-norm. DMK richt zich in het kader van Milkmaster tevens op geïmporteerde duurzame veevoeders, en dan met name soja. Sommige stakeholders vinden dit erg belangrijk. Milkmaster richt zich daarbij op soja uit gecertificeerde bron op basis van de FEFAC-richtlijnen die inmiddels uitgegroeid zijn tot de Europese norm voor duurzame veevoeders.

Voederen

Een melkkoe van ongeveer 550 tot 700 kg, drinkt iedere dag ongeveer 140 l water en eet 60 kg voeding (verse massa), met name ruwvoer (kuilgras, kuilmais, gras) en energierijk krachtvoer voor melkkoeien (granen, maiskorrels, koolzaad, soja). Door middel van geoptimaliseerde technische voorwaarden op het gebied van voeding en water en hoogwaardig voeder is het mogelijk om uitgebalanceerd en vraaggestuurd te voederen. Het soort voeding is van groot belang voor de bescherming van het milieu. Bij een wetenschappelijke studie in 2014 werd in sommige bedrijven een lagere methaanproductie per liter melk bereikt, omdat de koeienmagen minder methaan produceerden. Een hogere melkopbrengst sorteert hetzelfde effect. 

Focus

Landbouw

Ons Milkmaster-programma
Diervriendelijke veehouderij

Milkmaster is het implementatieprogramma van DMK 2020 voor de melkproducenten. Met dit programma wil DMK de norm zetten voor duurzamere werkomstandigheden en productiemethoden in de zuivelindustrie.De melkproducenten van DMK waren nauw betrokken bij de ontwikkeling en vaststelling van het programma dat in 2014 van start is gegaan en sinds begin 2016 stap voor stap is uitgerold bij alle melkproducenten van DMK en waaraan momenteel alle melkproducenten gehouden zijn. De kern van het Milkmaster-programma wordt gevormd door de voortdurende ontwikkeling van ons bedrijf rond thema's als dierenwelzijn, natuurbescherming en kwaliteit. Onze productievoorschriften garanderen een uniforme houding ten opzichte van onderwerpen als voeding, dierenwelzijn, dierengezondheid, melkopslag en het fokken van kalveren en andere jonge dieren. Het Milkmaster-programma behandeld veel relevante onderwerpen voor klanten en andere belanghebbenden.

Het gebruik van professionele loopstallen verhoogt het algemene welzijn en de gezondheid van de dieren en bieden optimale voedervoorwaarden. De moderne ligboxenstallen bieden koeien de mogelijkheid om zowel te bewegen als om uit te rusten of heerlijk ergens te gaan liggen op stro of een van de speciale ligmatten. Koeien voelen zich het prettigst bij een buitentemperatuur van ca. 15 °C. Deze omstandigheden zijn in de stal na te bootsen. Bovendien biedt de stal de mogelijkheid om de dieren goed te observeren en bijvoorbeeld drachtige dieren op individuele basis bij de voederen. De leefomstandigheden voor koeien zijn duidelijk gedefinieerd in het Milkmaster-programma. De combinatie van loopstallen en weidegang voor alle dieren (melkkoeien en runderen) juichen we uitdrukkelijk toe, mits de bedrijfsspecifieke omstandigheden het toelaten. Als coöperatie, die zowel te maken heeft met verschillende regio's en als idealiter bedrijven met heterogene omstandigheden, proberen zo een eerlijk evenwicht te creëren tussen dierenwelzijn en zakelijke belangen.