Naar boven

DEENNL

Onze Duurzaamheidsstrategie DMK 2020

Voor de DMK GROUP is maatschappelijk verantwoord ondernemen in harmonie met mens en natuur erg belangrijk. In 2012 werd besloten een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen die bepaalde paden tot 2020 uitstippelt. Na een proces met interne en externe stakeholders publiceerden we halverwege 2013 “DMK 2020”: Het ambitieuze duurzaamheidsprogramma bevat 60 doelstellingen op vijf verschillende gebieden met 20 actievelden en koppelt deze aan maatregelen en indicatoren. Ieder wordt bekeken in hoeverre de doelstellingen behaald zijn en brengen we verslag uit. De duurzaamheidsstrategie maakt onderdeel uit van de bedrijfsstrategie.

Een compleet overzicht van onze doestellingen vindt u hier >

Duurzaamheid als gezamenlijke taak

De implementatie van het ambitieuze DMK 2020-programma vereist een stevige en goed uitgedachte structuur. De afdeling Duurzaamheidsmanagement coördineert en stuurt activiteiten op duurzaamheidsgebied. Daarnaast vertegenwoordigt ze DMK bij externe stakeholders en in vakinhoudelijke werkgroepen en economische initiatieven. Op strategisch gebied zijn de directie en organen als de Raad voor de Toekomst en Duurzaamheid verantwoordelijk voor de inhoudelijke richting en het bewaken van de voortgang. De verantwoordelijke medewerkers op het gebied van milieubescherming, energiemanagement en arbeidsomstandigheden voeren het eigenlijke werk uit. Zij komen regelmatig bijeen binnen de Werkgroep Duurzaamheid.

Duurzaamheid als meetbaar proces

De verschillende afdelingen zijn belast met de planning en implementatie van de verschillende DMK 2020-doelen als inkoop, landbouw, innovatiemanagement, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en personeelsbeleid. Alle 60 doelen zijn gekoppeld aan minimaal twee en maximaal zeven maatregelen die DMK uiterlijk 2020 dient te nemen. Aangezien veel doelen met name kwalitatief van aard zijn, is elke doelstelling verbonden met een of meerdere indicatoren. Deze indicatoren geven aan of in hoeverre de doelen bereikt zijn. Het controllingsysteem dient uitsluitend voor interne doeleinden. DMK stelt een selectie van de gegevens tevens ter beschikking aan een breder publiek. Aan het begin van het jaar wordt samen met de verantwoordelijke afdelingen de status van de verschillende doelstellingen bepaald.

Stakeholdermanagement

DMK heeft acht groepen stakeholders geïdentificeerd en brengt in kaart welke verwachtingen deze verschillende stakeholders hebben en hoe DMK met deze groepen in gesprek kan komen en kan blijven. Bij de ontwikkeling van de Duurzaamheidsstrategie DMK 2020 hebben we rekening gehouden met de verwachtingen van de verschillende stakeholders. Ook voor de materialiteitsanalyse volgens GRI-G4 werden stakeholders door middel van een enquête ondervraagd. Hun wensen en verwachtingen werden uitgebreid geanalyseerd. De gecommuniceerde essentiële thema's worden samengevat in een 'essentiematrix'. We maken gebruik van verschillende platforms om regelmatig kennis uit te wisselen met onze stakeholders

Publicatie

Gericht geïnformeerd door onze rapportage

28.06.2017

DMK GROUP Gecombineerd Jaar en Duurzaamheidsverslag 2016

PDF; 4 MB
01.01.2015

DMK GROUP Nachhaltigkeitsprogramm Kurzbericht 2014 / 2015

Nachhaltigkeitsprogramm DMK 2020: Unsere Milch. Unsere Welt.

DMK Deutsches Milchkontor GmbH · Kurzbericht 2014/2015

Nachhaltigkeit als Leitprinzip
PDF; 483 KB