Naar boven

DEENNL

Consequente strategie. Heldere doelen.

Ontwikkeling van bestaande onderdelen
Een consequente, ondernemende strategie maakt DMK nog sterker op de markt. Onze regionale verbondenheid en de voortzetting van een belangrijke traditie als onze zuivelcoöperatie gaan gepaard met een consequente ondernemingsstrategie en duidelijke doelstellingen. Een aantrekkelijke en gedurende langere tijd stabiele melkprijs voor de coöperatieleden is daarbij het belangrijkste doel. DMK stelt daarom heldere prioriteiten bij de strategische ontwikkeling van bestaande onderdelen:

  • strategische uitbreiding van de kaasproductie
  • rendabele groei van de eigen merken
  • concurrerend marktaandeel op het gebied van zuivelproducten
  • verdere ontwikkeling van de Ingredients-poot
  • uitbreiding van de onderdelen IJs, Babyvoeding en Gezondheidsproducten
Daarnaast richt het concern zich met name op de uitbreiding van de internationale activiteiten binnen de EU en een stevigere aanwezigheid op internationale groeimarkten.
Investeringen vinden vooral plaats om de hoogste kwaliteitsnormen te kunnen blijven handhaven en om nieuwe producten te ontwikkelen. We dragen niet alleen de verantwoordelijkheid voor de leden van onze coöperatie, maar ook voor onze medewerkers, klanten en consumenten. Daarnaast voelen we ons verantwoordelijk voor het milieu en de natuur, waar per slot van rekening de grondstoffen vandaan komen die in onze fabrieken tot hoogwaardige zuivelproducten worden verwerkt. Daarbij verliezen we nooit uit het oog hoe kostbaar de natuurlijke hulpbronnen zijn die iedere dag weer nodig zijn om een koe melk te laten geven en deze melk in onze fabrieken te verwerken tot een reeks hoogwaardige producten.