Naar boven

DEENNL

Een krachtig ondernemingsmodel. Met een duidelijke structuur.

DMK is een samenwerkingsverband tussen 8.600 actieve melkproducenten, coöperatieve bezittingen en onze circa 7.200 medewerkers. Daarmee zijn we een van de grootste zuivelcoöperaties in Europa. Binnen deze actieve en moderne coöperatie weten de melkboeren zich net zo te identificeren met DMK en de strategische koers van de onderneming als de medewerkers van DMK met de werkzaamheden op de boerderij. De coöperatie is actief in de Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Voorpommeren, Nedersaksen, Hamburg, Bremen, Noordrijn-Westfalen, Brandenburg, Saksen-Anhalt, Saksen, Hessen, Thüringen en Rijnland-Palts.

De organen van de coöperatie

Ledenraad
Om de vijf jaar vinden er verkiezingen plaats voor de ledenraad. Per 25 leden neemt er een vertegenwoordiger plaats in de ledenraad. De ledenraad komt jaarlijks bijeen en kiest dan bijvoorbeeld de leden van de raad van toezicht van de coöperatie of neemt een besluit over statutenwijzigingen. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening vast en wordt besloten hoe de winst besteed wordt.
Raad van advies
De raad van advies bespreekt alle belangrijke strategische beslissingen die op coöperatieniveau en binnen DMK GmbH gemaakt dienen te worden en adviseert de raad van bestuur daarover. Daarnaast stimuleert de raad van advies de informatie-uitwisseling tussen leden en de verschillende organen en is hij bevoegd kandidaten voor te stellen voor de raad van bestuur en de raad van toezicht.
Raad van bestuur
De raad van bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bestuurt de coöperatie op eigen verantwoordelijkheid.
Leden van de raad van bestuur
 • Thomas Stürtz (voorzitter) - Region Elbe-Weser
 • dr. Klaus Wagner (vicevoorzitter) - Region Thüringen/Sachsen-Anhalt
 • Detlef Horstmann - Regio Sleeswijk-Holstein
 • Alfons Kerlfeld - Regio Osnabrücker Land/Graafschap Bentheim
 • Franz-Josef Krechtmann - Regio Zuidwest-Westfalen
 • Reiner Lübben - Regio Weser-Ems
 • Harald Nitschke - Regio Mecklenburg-Voorpommeren/Brandenburg
 • Jörg Pape - Regio Zuid-Nedersaksen/Hessen
 • Dirk Schröder - Regio Mecklenburg-Voorpommeren/Brandenburg
Raad van toezicht
De werkzaamheden van de raad van bestuur worden gecontroleerd door de raad van toezicht.
Leden van de raad van toezicht
Werkgeversvertegenwoordiger in de raad van toezicht van Deutsches Milchkontor eG

 • Heinz Korte (voorzitter)
 • Uwe Boye
 • Philipp Kowolik
 • Benedikt Langemeyer
 • Adolf Oehlmann
 • Frerk Osterndorff
Werknemersvertegenwoordiger in de raad van toezicht van Deutsches Milchkontor eG

 • Dr. Herbert Grimberg (eerste vicevoorzitter)
 • Dirk Baus
 • Udo Eckhoff
 • Melanie Mörchen
 • Matthias Schrader
 • Meyk Wendekamm